هنگامی که فناوری برش لیزر برای اولین بار برای ساخت معرفی شد، در دهه 1980، CO2 تنها گزینه بود. در اوایل دهه 2000، تولیدکنندگان لیزر شروع به تکامل منبع لیزر کردند و فناوری لیزر فایبر آغاز شد.

لیزرها به سازندگان کمک کرده سرعت برش را به ویژه در متریال نازک افزایش داده و همچنین با کاهش هزینه برای مواد مصرفی و انرژی به نتیجه نهایی کمک کردند.پیشرفت بعدی در برش لیزر، لیزرهای با قدرت بالا بود. قبل از سال 2015، پیکربندی استاندارد برای دستگاه های برش لیزر 2و 4 کیلو وات بودند. لیزرهای با قدرت بالا به سازندگان این امکان را می‌دهد که با سرعت‌های بالاتر و ضخامت بیشتر برش را انجام دهند.

تا سال 2018، از لیزر 6 کیلووات استفاده می‌شد بعد از آن لیزر های 8، 10و 12 کیلووات شروع به کار کردند. افزایش قدرت نه تنها به سازندگان در ضخامت کمک کرد بلکه کیفیت گوشه های برش خورده را نیز بالا برد. 

در ابتدا، سرهای برش لیزر فقط از یک لنز با یک فاصله کانونی استفاده می کردند. تکنولوژی پیشرفته، سر برش لیزر (cutting head) را تغییر داد. اکنون بسیاری از لیزرها دارای سرهای برش پیچیده با چند لنز، فوکوس خودکار و کنترل قطر پرتو هستند. این عملکرد در سر برش به سازندگان اجازه می دهد تا تقریباً هر ماده ای را با هر ضخامتی بر روی پردازش کنند.

رابطه فوکوس لنز و ضخامت متریال