خمکاری ورق فلزی بخشی از فن‌آوری تولیدی است که خمش و به شکل‌گیری آن کمک می‌کند . 

 حین خمکاری , فرآیند خمش به طور همزمان در طول کل طول خط خمش انجام می‌شود و فرآیند تولید برای ماشینکاری ورق کامل  می‌شود .
شکل‌دهی غلتکی , بخشی از همان حوزه کاربرد است . از آنجا که فرآیند خمکاری به طور متوالی در امتداد خط خمش رخ می‌دهد , این فرآیند به طبقه خمکاری تعلق ندارد . با توجه به خواص ماده , شرط لازم برای خمکاری شکل‌پذیری پلاستیکی است . بنابراین تعریف کاملی از خمکاری به این صورت است : " تغییر شکل پلاستیکی شکل قطعات فلزی توسط فرم سرد در امتداد خطوط مستقیم " .

استاندارد DIN استاندارد فرآیندهای تولید را به شش گروه اصلی تحت استاندارد DIN ۸۵۸۰ تقسیم می‌کند .

  •  خمکاری آزادانه با مهار یک طرفه
  • خمکاری آزادانه با پرس بریک (خمش سه نقطه‌ای)
  • خمکاری گرد آزادانه (تولید پی‌درپی منحنی‌ یا تکرار خمکاری آزادانه)
  • خمکاری V
  • خمکاری U
  • فرم دهی

خمکاری چطور کار می‌کند ؟
از آنجا که این واژه گروهی از فرآیندها را توصیف می‌کند ، حالت‌های مختلفی از خمکاری وجود دارد . که متداول ترین حالت این است که قطعه کار بر روی یک یا چند لبه صاف از یک ابزار با اعمال فشار خم شده‌است . ابزارهای  مورد استفاده برای این منظور ، پرس بریک ، میز خم و یا خمکاری اتوماتیک هستند .

در خمکاری آزاد بدون قالب ، قطعه کار در امتداد لبه نگه‌داشته می‌شود تا تولید شود و یک سنبه از گیره در زوایای راست به سطح ورقه عبور می‌کند . در طول خم، صفحه در اطراف بال تاشو مقابل سنبه خم می‌شود . خمکاری معمولی تقریبا شبیه به همین عمل است و تفاوت این است که به جای اینکه سنبه که در یک خط مستقیم حرکت کند، یک بال تاشو حول لبه خم می‌گردد . همین عامل منجر به خم متناظر با ورق فلزی می‌شود .