چیدمان بهینه قبل از برش

شرکت رخ لیزر با استفاده از نرم افزار دقیق شرکت بیسترونیک سعی در بهترین عملکرد برش لیزر و چیدمان قطعات مراجعه کنندگان خود داشته است. از این رو قابلیت AutoNest یک ابزار چیدمان سازی قوی است و طیف کاملی از روش‌های متنوع برای چیدمان خودکار و دستی برای رسیدن به بهترین راه‌حل‌ها - از مستطیلی تا اشکال پیشرفته ارایه می‌دهد.

AutoNest با در نظر گرفتن ترکیبات قرینه و چرخش، گروه‌، ردیف گروه، چیدمان مبتنی بر زاویه قائم و افق ، اولویت برش ، میزان دقیق ابعاد مصرفی، راه‌حل‌های مناسب را محاسبه می‌کند.