به عنوان یک صنعت با فناوری پیشرفته، برش لیزری در تمام جنبه های زندگی نفوذ کرده است و به یکی از عوامل کلیدی ارتقاء صنعت تولید تبدیل شده است.
با این حال در برش ورق های ضخیم ، برخی از مشکلات در دستگاه برش لیزر رخ می دهد و اثر پردازش را تحت تاثیر قرار می دهد.

1- برش سوراخ در صفحات ضخیم 

هنگام برش صفحه ضخیم، زمان سوراخ شدن بسیار طولانی می شود . برای کوتاه کردن زمان می توان از سوراخ کاری پر فشار ( high-energy perforation ) استفاده کرد.


2- سطح برش ناصاف

برای برش یکدست ورق ضخیم ، مهمترین عامل میزان گرمای ورودی به ورق می باشد. دلیل اصلی ایجاد سطح ناصاف ، فوکوس نادرست لیزر و همچنین تعیین قدرت می باشد.

اهمیت کنترل کیفیت در برش لیزر

3- جرقه غیرعادی هنگام برش

این جرقه بر کیفیت سطح برش تاثیر می گذارد. زمانی که تمام پارامترهای دیگر نرمال هستند، شرایط زیر باید در نظر گرفته شود.

  • نازل لیزر باید به موقع تعویض شود . اگر نازل جدید موجود نبود اپراتورها می توانند فشار هوا را افزایش دهند.
  • امکان قطع ارتباط بین نازل و سر برش لیزر ( Cutting Head ) می باشد . اپراتور فورا باید دستگاه را متوقف کند اتصال ها را بررسی و اگر نیاز بود آن ها را محکم کند.

تاثیر نازل بر روی کیفیت برش لیزری