قبل از استفاده از دستگاه برش لیزر، نقشه ها را وارد برنامه کرده و با استفاده از نرم افزار چیدمان ، قسمت های مختلف را روی یک صفحه مرتب می کنیم. کل فرآیند کار به همین راحتی است ولی نکات مهمی در این چیدمان مطرح می شود که در ادامه آن ها را به مختصر توضیح می دهیم .

1- حاشیه امن 

به منظور ذوب نشدن و قائم بودن ورق فلزی استفاده شده باید حاشیه امنی در اطراف ورق لحاظ گردد. این حاشیه سبب می شود تا سرعت و کیفیت برش حفظ شده و در نتیجه محصول نهایی مطلوبی داشته باشیم . 

6 تکنیک اصلی ساخت ورق فلزی

2- فواصل قطعات

. از آنجایی که ورق ضخیم تحت تاثیر گرما شروع به ذوب شدن می کند باعث سوزاندن لبه های قطعات شده و بر کیفیت برش تاثیر می گذارد بنابراین در زمان برش ورق هایی با ضخامت زیاد فاصله بین قطعات باید زیادتر از حد معمول باشد . 

3- خط راهنما 

در فرآیند برش صفحات ضخیم تر، به منظور اتصال خوب و جلوگیری از سوختگی در ابتدا و انتهای برش یک خط انتقال وارد می شود . این خطوط به صورت اتوماتیک و دستی قابل ترسیم هستند ولی باید به این نکته توجه کنید که خطوط را روی گوشه تیز یا جاهایی که دفع گرما در آنها مشکل است قرار ندهید.

4- برش لبه مشترک 

در این روش دو یا چند قسمت از اضلاع با هم ترکیب می شوند به صورت کلی برای قطعات مربع یا مستعطیل کاربرد زیادی دارد . برش لبه مشترک می تواند زمان برش را تا حد زیادی کوتاه کند و باعث صرفه جویی در مواد خام شود.

5- برخورد قطعات 

بسیاری از دستگاه های برش لیزری به طور مداوم برای به حداکثر رساندن راندمان تولید، 24 ساعته کار می کنند. به همین منظور عدم برخورد قطعات با یکدیگر از نکات بسیار مهم در این فرآیند می باشد. مواردی که باعث عدم برخورد می شوند عبارتند از :

  • انتخاب مسیر برش مناسب 
  • ترکیب دستی یا خودکار برش قطعات کوچک تر در قطعات بزرگتر