برش لیزری با قدرت بالا با مزایای بی نظیری مانند توان برش زیاد، سرعت برش و برش صفحات ضخیم تر، به طور گسترده توسط بازار شناخته شده است. با این حال، از آنجایی که فناوری برش با توان بالا هنوز در مراحل اولیه رایج شدن است، برخی از اپراتورها در تکنیک های برش لیزری با قدرت بالا مهارت چندانی ندارند.

اگر اثرات برش ضعیف باشد، ابتدا باید دلایل زیر بررسی شود

 •  لنزهای موجود در سر برش لیزر (cutting head)  تمیز نیست.
 • دمای آب مخزن آب نرمال و منبع لیزر بدون تراکم است.
 • خلوص گاز برش با مسیر گاز صاف و نشتی گاز وجود ندارد.

قلب دستگاه برش لیزر ( Cutting Head )

اگر سطح برش ناهموار باشد


 • نازل اشتباه انتخاب شده و خیلی بزرگ است.
 • فشار هوا به طور نادرست تنظیم شده است: به عنوان مثال، و فشار هوا بیش از حد بالا تنظیم شده که باعث سوختن بیش از حد و رگه می شود.
 • سرعت برش اشتباه است، سرعت برش خیلی آهسته یا خیلی سریع نیز باعث سوختگی می شود.

راه حل:

 1. نازل را با قطر کوچک جایگزین کنید، برای فولاد کربن 16 میلی متر، می توان نازل  D1.4mm میلی متر و برای فولاد کربن 20 میلی متری می توان نازل با قطر D1.6mm را انتخاب کرد.
 2. کاهش فشار هوا برش می تواند کیفیت برش سطح را بهبود بخشد.
 3. سرعت برش را تنظیم کنید و قدرت را با سرعت برش به درستی مطابقت دهید.

وجود پلیسه در پشت ورق


 • نازل خیلی کوچک و با فوکس لنز برش مطابقت ندارد.
 • فشار هوا خیلی کم یا خیلی زیاد است، همچنین سرعت برش خیلی سریع است.
 • جنس ورق فلزی ضعیف است و کیفیت ورق فلزی خوب نیست.

رابطه فوکوس لنز و ضخامت متریال

راه حل:

 1. نازل کالیبر بزرگ را تعویض کنید و فوکوس را در موقعیت مناسب تنظیم کنید.
 2. افزایش یا کاهش فشار هوا تا زمانی که جریان هوا مناسب باشد.
 3. ورق فلزی بهتری را انتخاب کنید.

وجود برآمدگی در پشت ورق 

 • قطر نازل برای برش بسیار کوچک است.
 • فوکوس منفی منطبق نیست: فوکوس منفی باید افزایش یافته و در موقعیت مناسب تنظیم شود.
 • فشار هوای خیلی کم باعث ایجاد سوراخ در قسمت زیرین می شود .

راه حل:

 1. نازل های کالیبر بزرگ را برای افزایش جریان هوا انتخاب کنید.
 2. فوکوس منفی را افزایش دهید تا قسمت برش به موقعیت پایین برسد.
 3. افزایش فشار هوا برای کاهش برآدگی پایین.

چگونه دستگاه برش لیزر جایگزین دستگاه پانچ CNC می شود؟