وظیفه کمپرسور دستگاه برش لیزر

پمپ یا کمپرسور هوا وظیفه گرفتن هوا و انتقال به نازل را بر عهده دارد. کمپرسور، هوا را فشرده و به نازل (پمپ) می کند.

کمپرسور هوا دارای 2 عملکرد اصلی است:

  • افزایش  فشار هوای (psi) ناحیه برش لیزر.
  • افزایش سرعت جریان هوا (L/min) برای ناحیه برش لیزر 

اصول نگهداری از کمپرسور 

1- بازرسی راه اندازی را روزانه یا قبل از هر عملیات برش لیزر انجام دهید. برای تمیز کردن رادیاتور به مدت 200-500 ساعت کار کنید، برای تمیز کردن فیلتر هوا و صفحه فیلتر جلویی را برداشته و آنها را با هوای کم فشار پاک کنید. 

2- شیر تخلیه مخزن ذخیره هوای تجهیزات را هر روز باز کرده تا آب داخلی تخلیه شود.

3- بررسی مرتب و دستی کمپرسور هوا، خشک کن سرد و دریچه دمنده خودکار فیلتر .

4- تعویض قطعات : 

  • توصیه می شود زمانی که دستگاه جدید به مدت 500 ساعت کار می کند روغن را تعویض کنید .روغن باید هر 3000 ساعت تعویض شود. همانطور که در شکل نشان داده شده است: محل تخلیه روغن با رنگ قرمز مشخص شده است و قسمت آبی رنگ درگاه پر کردن روغن است. پس از افزودن روغن، می توانید سطح روغن را روی آینه سبز رنگ مشخص شده مشاهده کنید.

4 مورد از روش های نگهداری دستگاه برش لیزر

  • بعد از 500 ساعت کارکرد فیلتر روغن که با رنگ قرمز مشخص شده را تعویض و فیلتر هوا که با رنگ سبز مشخص شده است جای گزین کنید .

برای تعمیر و نگهداری بعد از 3500 ساعت کارکرد اقداامات زیر را انجام دهید .

تعویض مواد مصرفی ( فیلتر هوا ، فیلتر روغن )