برش لیزر آلومینیوم

باز هم کیفیت بیسترونیک سوییس به کمک تجریه ما آمد تا بتوانیم بهترین کیفیت را برای برش لیزر آلومینیوم بدست آوردیم تا بتوانیم جوابگوی کیفیت محصولات تولیدی شما باشیم

آلیاژهای مختلف آلومینیوم چالشهای متفاوتی نسبت به یکدیگر برای برش لیزر آلومینیوم ایجاد می کنند اما راه کار برش لیزر آلومینیوم برای ما موضوعی حل شده است.

ما میتوانیم به کمک تکنولوژی سوییسی و مهندسی لیزر به تمام خواسته های شما برای برش لیزر آلومینیوم پاسخ دهیم

قابلیت برش لیزر آلومینیوم تا ضخامت 3 میلیمتر به ابعاد 4000*2000 میلیمتر

 

در ادامه برخی از مهمترین کاربردهای ورق های آلومینیوم فهرست شده اند

 •صنایع هوا فضا

 •صنعت حمل و نقل (ساخت صفحات برای بدنه خودرو و تریلر)

 •ساخت پوسته های جت و مخازن سوخت فضایی

 •تولد مخازن نگهداری مواد در دمایی بسیار سرد

 •ساخت ریل راه آهن

 •صنعت کشتی سازی

 •صنایع نظامی (زره پوش - وسایل نقلیه نظامی)

 •ساخت لوازم خانگی و وسایل آشپزی

 •صنعت ساختمان سازی

 •صنعت غذا و دارو