برش لیزر استیل

برای تولید قطعات بر روی استیل به هیچ روش مقرون به صرفه تر و با کیفیت تر از لیزر فکر نکنید

مجموعه رخ لیزر توانایی و تجربه کافی برای بهترین کیفیت سوییسی برش لیزر استیل را در خود دارد