مونتاژ و تولید

قبل از مونتاژ در زمان ساخت محصولات، عمدتا توسط دست و به صورت جداگانه استفاده می شد. تولید محدود شده و تعداد کارگران زیاد بود که در نتیجه هزینه تولید را بالایی می برد .

تعریف مونتاژ

مونتاژ فرایندی در ساخت محصولات است به این ترتیب که اجزا به صورت جزء به جزء یا نیمه-کامل به ترتیب افزوده می‌شود تا محصول نهایی تکمیل شود. با انتفال قطعات سرهم شده از هر قسمت به قسمت دیگر به جای جابجا کردن آنها توسط هر نیرو، راندمان و سرعت کار افزایش می‌یابد. 


مجموعه رخ لیزر تمامی امکانات لازم جهت مونتاژ و تولید انبوه سفارش های تولید کنندگان در کل ایران داشته و خرسند است که تجربه کاری خود در این زمینه را در اختیار دیگر تولید کنندگان عزیز بگذارد . 

جهت هماهنگی برای مونتاژ محصولات خود با ما تماس بگیرید .