جوشکاری CO2

جوشکاری CO2 چیست؟

گاز دی اکسید کربن در فرایند جوشکاری یکی از پر کاربردترین گازهاست. CO2 در مقایسه با آرگون بسیار قیمت کمتری دارد و به همین علت کاربرد وسیع تری دارد. برای جوشکاری با گاز دی اکسید کربن از دستگاه های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک استفاده می شود.نام دیگر این جوش (MAG) می باشد.

مزايای جوش  MAG

  • اين فرايند طوری است كه می تواند در مورد بيشتر فلزات مغناطيسی و غير مغناطيسی مفيد باشد.
  • دراين شيوه ميزان جرقه كم می باشد.
  • سيم جوش به طور مستمر تغذيه می گردد، بنابراين زمان برای تعويض الكترود صرف نمی شود.
  • اين شيوه به راحتی می تواند در تمام وضعيت ها استفاده شود.
  • حوضچه مذاب و قوس الكتريكی براحتی قابل مشاهده است.
  • سرباره حذف شده يا بسيار اندك است.
  • از الكترودی با قطر نسبتاً كم استفاده می شود، كه باعث بالا رفتن چگالی جريان می شود.
  • درصد بالايی از سيم جوش در منطقه اتصال رسوب می كند.

معایب جوش  MAG 

می‌دانیم جوش CO2 ایده‌آل و خالی از نقص تقریباً غیر ممکن است .معمولاً جوشکاری هایی که دستی انجام می شود همراه با معایبی نیز هستند. یکی از مواردی که می تواند در کیفیت نهایی تاثیر بگذارد گاز مناسب و مرغوب CO2 می باشد.بهتر است زمان فرآیند جوشکاری قطعه دارای چربی ، زنگ زدگی ،اکسید،رنگ و رطوبت نباشد.

خدمات جوشکاری رخ لیزر از تمام مناطق تهران سفارش می پذیرد. اگر کارهای خرده کاری جوشکاری دارید با ما تماس بگیرید.