تعرفه خدمات برش لیزر

اتحادیه خدمات برش لیزر

نرخ نامه خدمات برش لیزر ورق های فلزی

ایران 1401

جنس ورق
گاز برش
ضخامت
قیمت میلیمتر برش
سوراخ کاری

آهن

اکسیژن
1 تا 3 میلیمتر
43 ریال
3000 ریال
4 تا 6 میلیمتر
42 ریال
3500 ریال
8 تا 15 میلیمتر
41 ریال
4000 ریالاستیل و گالوانیزه

اکسیژن
1 تا 3 میلیمتر

80 ریال
3000 ریال
4 تا 6 میلیمتر
3500 ریال
8 تا 15 میلیمتر
4000 ریال

نیتروژن
1 تا 5 میلیمتر
127 ریال
3500 ریال
6 تا 12 میلیمتر
137 ریال
4000 ریال


آلومینیوم

نیتروژن
1 تا 3 میلیمتر

158 ریال
3000 ریال
4 تا 6 میلیمتر
3500 ریال
8 تا 15 میلیمتر
4000 ریال
  • برای محاسبه قیمت ، بستگی به جنس ورق ، نحوه برش و پیچیدگی کار افزایش قیمت ها نسبت به تعرفه فوق با توافق مشتری بلامانع است.
  •  برای محاسبه قیمت ، هزینه برش هر میلیمتر در ضخامت ورق ضرب خواهد شد.
  • در تمامی موارد فوق نرخ سوراخ کاری ( Piercing ) به ازای 1 سوراخ به بالا محاسبه می شود .
  • حداقل اجرت برای سفارش تک کاری و خورده کاری ، طبق جدول زیر می باشد.
ورودی
تک ضخامتی
دو ضخامتی
سه ضخامتی
برش اکسیژن
3,500,000 ریال
4,000,000 ریال
4,500,000 ریال
برش نیتروژن
4,500,000 ریال
5,000,000 ریال
5,500,000 ریال

شرایط ویژه مانند برش در ابعاد خاص برش استل روکش دار ، برش لوله و پروفیل ، برش با کیفیت های خاص و هزبنه طراحی و نقشه کشی با توافق طرفین انجام خواهد شد